Snarøya Gymnastikk og turnforening

Oppstart høstsemesteret 2017

Høstsemesteret starter opp uke 35 (fra 28/8) for de fleste partiene.
De partiene som starter opp uke 33/34 får beskjed direkte fra trener.

Info om tider og sted, samt hvilke partier som er fullsatte finner man her: Treningstilbud
I tillegg mottas også bekreftelse på plass/ventelisteplass, tider og sted i e-post ved påmelding.
Vi ber om at ingen møter opp på trening før plass er bekreftet!
Dersom det blir ledige plasser, fordeles disse frem til høstferien.

Velkommen til et aktivt høstsemester!