Snarøya Gymnastikk og turnforening

Ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Snarøya Gymnastikk- og Turnforening

Tid: Onsdag 3.mai kl.17
Sted: Storøya skole/grendesenter

Saksliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 5. Vedta ny lov for idrettslaget
 6. Foreta følgende valg:
  a) Leder og nestleder
  b) Styremedlemmer og varamedlem

Saksdokumenter:

 • Forslag til forretningsorden
 • Regnskap med revisors beretning
 • Forslag ny lov med endring av antall styremedlemmer
 • Valgkomiteens innstilling på leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlem

Saksdokumenter (tilgjengelig fra 26/4) kan mottas ved henvendelse til info@snaroyagymogturn.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst 1 måned, og ha betalt medlemskontingent for 2017