Snarøya Gymnastikk og turnforening

Barnegym etter vinterferien

Etter vinterferien (fra og med uke 9) flytter Barnegym tilbake til gymsalen på Snarøya skole.
Skolen pusses fortsatt opp, og det vil ikke være mulig å gå inn hovedinngangen. Selve skolegården er også sperret av, slik at parkering må foregå på nedsiden av skolen (liten parkeringsplass). Inngang til jentegarderoben må benyttes for å komme inn og ut av gymsalen.

Snarøya Gym&Turn