Snarøya Gymnastikk og turnforening

Oppstart 2017

Følgende partier starter opp uke 2 (fra 9/1):
Barnegym
Mikro Turn og Mikro RG
Aspirant Turn 1 + 2 og Aspirant RG
Turn Junior
Turn Minirekrutt 1
Turn Minirekrutt 2

Følgende partier starter opp uke 1 (fra 3/1):
RG Minirekrutt
RG Rekrutt 1+ 2
RG Konkurranse
Turn Rekrutt
Troppsturn Konkurranse