Snarøya Gymnastikk og turnforening

All trening fredag 25/11 avlyst

Vi har på kort varsel fått beskjed om at hallen på Storøya skal benyttes av skolen førstkommende fredag 25/11 – og at all trening denne dagen dermed må avlyses.

Vi beklager dette!