Snarøya Gymnastikk og turnforening

Oppstart høstsemesteret

Høstsemesteret starter opp uke 35 (fra 29/8) for de fleste partiene.

Info om tider og sted, samt hvilke partier som er fullsatte finner man her: Treningstilbud
I tillegg mottas også bekreftelse på plass/ventelisteplass, tider og sted i e-post ved påmelding.
Vi ber om at ingen møter opp på trening før plass er bekreftet!
Dersom det blir ledige plasser, fordeles disse frem til høstferien.

De konkurranse – og rekruttpartiene som starter opp uke 34, får beskjed direkte fra trener.

Velkommen til et aktivt høstsemester!