Snarøya Gymnastikk og turnforening

Bruk garderober/tribuner på Storøya

Vi oppfordrer sterkt til at alle barn som trener på Storøya benytter seg av garderobene der. Nå er det svært mange barn som skifter i gangen rett utenfor hallen, til hinder for andre som benytter hallen.

Utesko må tas av før man går inn i hallen, dette gjelder også foreldre som følger.

Foreldre bes sitte på tribunen under trening.

Mvh.Snarøya Gym&Turn