Snarøya Gymnastikk og turnforening

Turn Minirekrutt og Rekrutt er fullt

De som meldes på settes automatisk på venteliste. Vi fordeler evt. ledige plasser etter rekkefølge for påmelding innen 1 til 2 uker – men plass kan ikke garanteres!

Barn som møter opp uten å ha fått bekreftet plass på mail, kan dessverre ikke følge treningen. Vi ber alle respektere dette.