Snarøya Gymnastikk og turnforening

Sommerkurs mai-juni

Kursene holdes i ukene 21,22,23,24 og 25 – fra og med tirsdag 20/5 til og med torsdag 19/6 i Storøya Idrettshall.
Det er kurs alle uker på tirsdager og onsdager, i tillegg torsdag i uke 23 (5/6) og uke 25 (19/6).

Åpent for alle:
Mikro: De som skal opp i 1. og 2.klasse til høsten
Midi: De som skal opp i 3. til 7.klasse til høsten
Maxi: Over 13 år

Følgende partier er for de som har gått på partiet el. tilsvarende i vårsemesteret:
RG Rekrutt: For de som har gått på RG Rekrutt eller Midi RG i vårsemesteret.
Turn Rekrutt, Troppsturn og RG Konkurranse: For de som har gått på partiet i vårsemesteret.

_________________________________________________________________________

PÅMELDING

Medlemmer melder på som ved vanlig påmelding til parti, ved å logge inn i Mysoft og klikke på «Nytt parti» i profilen.
Velg fra partiene som starter med «Sommerkurs».

Nye må først bli medlem av klubben. Se under «Info» på forsiden.

Faktura for sommerkurset sendes ut fra 1.mai til oppgitt e-postadresse.
Husk å betale med det KID.nr. som står på fakturaen!

_________________________________________________________________________

TIMEPLAN

Alle uker

Tirsdag RG:
17-18.30 RG Rekrutt
18-20 RG Konkurranse

Tirsdag Turn:
17-18 Mikro Turn
18-19 Turn Rekrutt
18-20 Troppsturn

Onsdag RG:
17-18 Mikro/Midi RG
18-19.30 RG Rekrutt
18-20 RG Konkurranse

Onsdag Turn:
17-18.30 Midi Turn
18.30-20 Troppsturn/Maxi Turn

Tillegg uke 23 og 25

Torsdag RG:
17-19 RG Konkurranse

Torsdag Turn:
17-18 Turn Rekrutt

_________________________________________________________________________

PRISER

Turn Rekrutt torsdag     200,-
Mikro/Midi RG, Mikro Turn, Turn Rekrutt tirsdag     500,-
Midi Turn onsdag, Troppsturn/Maxi Turn onsdag,
RG Rekrutt tirsdag eller onsdag     625,-
Troppsturn tirsdag     750,-

Turn Rekrutt tirsdag + torsdag     600,-
Mikro Turn tirsdag + Mikro RG onsdag     750,-
RG Rekrutt tirsdag + onsdag     875,-
Troppsturn/RG Konkurranse 2 ganger/uke     900,-
RG Konkurranse alle ganger     1050,-