Snarøya Gymnastikk og turnforening

Endringer i trening uke 9

Storøya Idrettshall er utleid torsdag 27/2 og fredag 28/2. Det betyr at vi ikke får ha trening disse dagene.
Det settes derfor opp erstatningstrening tirsdag 25/2 i Storøya Idrettshall for alle berørte grupper kl.19.30 – 21. Mikro RG trener til 20.30.

Mvh.Snarøya Gym&Turn