Snarøya Gymnastikk og turnforening

Oppstart vårsemesteret

 

Alle partier starter opp uke 2.
Barnegym trener på Snarøya skole (Snarøyveien 90, 1367 Snarøya), alle andre grupper i Storøya Idrettshall/Grendesenter (Forneburingen 300, 1364 Fornebu).

Barnegym: Foreldre kan se på første gang, og ellers vente i garderoben eller umiddelbar nærhet.

Alle andre grupper: Foreldre må sitte på tribunen under trening.

Vi ber alle møte presis til trening!

Velkommen til vårsemesteret 2014!