Snarøya Gymnastikk og turnforening

RG Rekrutt er fullt

RG rekutt er nå i utgangspunktet fullt.
Dersom noen viderekomne gjerne vil starte hos oss, kan vi gjøre plass på fredag.
Ta i tilfelle kontakt på info@snaroyagymogturn.no.

,