Snarøya Gymnastikk og turnforening

Info sommerkurs mai-juni!

Vi arrangerer sommerkurs for Mikro (1-3 klasse), Midi (4-7 klasse) og Maxi (13 år og oppover) Turn og RG  tirsdag og/eller torsdag fra og med 16/5 til og med
13/6 i Storøya Idrettshall.

Både medlemmer og nye barn og unge er velkommen!

Timeplan ( hallen deles i to, med turn på den ene siden og RG på den andre)  
Tirsdag 18-19: Mikro/Midi Turn  og Mikro/Midi RG
Torsdag 17-18: Mikro Turn og Midi/Maxi RG
Torsdag 18-19: Mikro RG og Midi/Maxi Turn

Priser
Tirsdag 1 time (4 ganger) kr.400,-
Torsdag 1 time (5 ganger) kr.500,-
Torsdag 2 timer (5 ganger) kr.750,-
Tirsdag 1 time + torsdag 1 time (9 ganger) kr.675,-

Påmelding
Til info@snaroyagymogturn.no innen 14/5.

Innbetaling
Til konto nr. 1503 27 45102 innen 14/5. Merk innbetalingen med «barnets navn + gruppe + sommerkurs».

VELKOMMEN!

301