Snarøya Gymnastikk og turnforening

Oppstart 2013

 

Vi ønsker alle velkommen til et nytt og aktivt semester i Snarøya Gym& Turn!
Barnegym starter opp mandag 7.januar, alle andre grupper torsdag 10.januar.