Treningstilbud

Se beskrivelse av partier, kriterier og aldersinndeling i menyen øverst
(klikk “Turn/Troppsturn”, “Rytmisk Gymnastikk” eller “Barnegym”).

HØSTSEMESTERET 2018

Ordinært høstsemester starter uke 34 (20/8) eller uke 35 (27/8) og varer til og med uke 50 (14/12).
Oppstartdato og sluttdato står i bekreftelsen dere mottar på e-post ved påmelding.

Vi avslutter semesteret med juleoppvisning for alle våre grupper.
Vi følger skolekalenderen
mht.fridager/ferier.

BARNEGYM – Snarøya Skole, gymsalen
Barnegym 3-4 år (f.2014-2015):
Mandag 17-17.45 Fullt
Mandag 18-18.45  Avlyst
Barnegym 5-6 år (f.2012-2013):
Tirsdag 17.15-18 Fullt

RYTMISK GYMNASTIKK – Storøya Idrettshall
Mikro RG: Mandag 17-18 Fullt
Aspirant RG én gang pr.uke: Tirsdag 17-18 Fullt
Aspirant RG to ganger pr.uke: Tirsdag og fredag 17-18 Fullt
RG Minirekrutt 1: Onsdag 17-18.30 Fullt
RG Minirekrutt 2: Mandag 18-19.45 og onsdag 17-19 Fullt
RG Rekrutt 1: 3-4 ganger pr.uke, trener opplyser om tider Fullt
RG Rekrutt 2/Yngre Junior: 2-4 ganger pr.uke, trener opplyser om tider Fullt
RG Rekrutt 3/Yngre Junior: 4-5 ganger pr.uke, trener opplyser om tider Fullt
RG Junior/Senior: 4-5 ganger pr.uke, trener opplyser om tider Fullt

TURN – Storøya Idrettshall
Mikro Turn: Tirsdag eller torsdag 17-18 Fullt
Aspirant Turn 1 én gang pr.uke: Onsdag 18.30-19.30 Fullt
Aspirant Turn 1 to ganger pr.uke: Onsdag 18.30-19.30 og fredag 17-18.30 Fullt
Aspirant Turn 2 én gang pr.uke: Mandag 18.30-20 Fullt
Aspirant Turn 2 to ganger pr.uke: Mandag 18.30-20 og fredag 17-18.30 Fullt
Turn Junior: Mandag 18.30-20 Fullt
Turn Minirekrutt 1: Tirsdag og torsdag 18-19 Fullt
Turn Minirekrutt 2: Mandag og onsdag 17-18.30 Fullt 
Turn Rekrutt: Mandag og onsdag 17-18.30 Fullt
Troppsturn Rekrutt/Junior: 2-3 ganger pr.uke. Tirsdag 19-21, onsdag 19.30-21.30, torsdag 19-20.30 Fullt