Priser

MEDLEMSKONTINGENT PR.ÅR

Barn (0-16 år) kr.300,-
Voksne (17 år og oppover) kr.500,-

TRENINGSAVGIFT VÅRSEMESTERET 2019   
Priser for høstesemeseteret 2019 blir snart oppdatert

Ordinært vårsemester starter uke 1 (2/1) eller uke 2 (7/1) og varer til og med uke 19 (10/5).

Vi følger skolekalenderen mht.fridager/ferier.

Barnegym:
Én gang pr.uke kr.1450,-

Rytmisk Gymnastikk:
Mikro RG én gang pr.uke kr.1600,-
Aspirant RG én gang pr.uke (tirsdag) kr.1600,-
Aspirant RG to ganger pr.uke (tirsdag og fredag) kr.2050,-
RG Minirekrutt 1 én gang pr.uke (onsdag) kr.1800,-
RG Minirekrutt 2 to ganger pr.uke kr.3175,-
RG Rekrutt 1 tre ganger pr.uke kr.4550,-
RG Rekrutt 1 fire ganger pr.uke kr.5175,-
RG Rekrutt 2/Yngre Junior to ganger pr.uke kr.3675,-
RG Rekrutt 2/Yngre Junior tre ganger pr.uke kr.4550,- 
RG Rekrutt 2/Yngre Junior fire ganger pr.uke kr.5175,- 
RG Rekrutt 3/Yngre Junior tre ganger pr.uke kr.4550,-
RG Rekrutt 3/Yngre Junior fire ganger pr.uke kr.5175,-
RG Rekrutt 3/Yngre Junior fem ganger pr.uke kr.5800,-
RG Junior/Senior tre ganger pr.uke kr.4550,- 
RG Junior/Senior fire ganger pr.uke kr.5175,-
RG Junior/Senior fem ganger pr.uke kr.5800,-

Turn/Troppsturn:
Mikro Turn én gang pr.uke kr.1600,-
Aspirant Turn 1 én gang pr.uke (mandag) kr.1600,-
Aspirant Turn 1 to ganger pr.uke (mandag og fredag) 2300,-
Aspirant Turn 2 én gang pr.uke (onsdag) kr.1600,-
Aspirant Turn 2 to ganger pr.uke (onsdag og fredag) 2300,-
Turn Junior én gang pr.uke kr.1600,-
Turn Minirekrutt 1 to ganger pr.uke kr.2050,-
Turn Minirekrutt 2 to ganger pr.uke kr.2550,-
Turn Rekrutt to ganger pr.uke kr.2550,-
Troppsturn Rekrutt/Junior to ganger pr.uke kr.3425,-
Troppsturn Rekrutt/Junior tre ganger pr.uke kr.4300,-

Kombinasjon Turn/RG:
Mikro Turn én gang pr.uke (tirsdag eller torsdag) + Mikro RG mandag  kr.2050,-