Priser

MEDLEMSKONTINGENT PR.ÅR

Barn (0-16 år) kr.300,-
Voksne (17 år og oppover) kr.500,-

TRENINGSAVGIFT HØSTSEMESTERET 2019

Ordinært høstsemester starter uke 34 (19/8) eller uke 35 (26/8) og varer til og med uke 50 (13/12).

Vi følger skolekalenderen mht.fridager/ferier.

Barnegym:
Én gang pr.uke kr.1450,-

Rytmisk Gymnastikk:
Mikro RG kr.1600,-
Aspirant RG én gang pr.uke (onsdag) kr.1600,-
Aspirant RG to ganger pr.uke (onsdag og fredag) kr.2050,-
RG Minirekrutt kr.2550,-
RG Rekrutt 1 to ganger pr.uke kr.3550,-
RG Rekrutt 1 tre ganger pr.uke kr.4425,-
RG Rekrutt 2 tre ganger pr.uke kr.4550,-
RG Rekrutt 2 fire ganger pr.uke kr.5175,- 
RG Rekrutt 2 fem ganger pr.uke kr.5800,- 
RG Junior 1 tre ganger pr.uke kr.4550,-
RG Junior 1 fire ganger pr.uke kr.5300,-
RG Junior 2 fire ganger pr.uke kr.5425,-
RG Junior 2 fem ganger pr.uke kr.5800,-
RG Junior/Senior tre ganger pr.uke kr.4550,-
RG Junior/Senior fire ganger pr.uke kr.5300,-
RG Junior/Senior fem ganger pr.uke kr.5800,-

Turn/Troppsturn:
Mikro Turn én gang pr.uke kr.1600,-
Aspirant Turn 1 én gang pr.uke (mandag) kr.1600,-
Aspirant Turn 1 to ganger pr.uke (mandag og fredag) 2300,-
Aspirant Turn 2 én gang pr.uke (onsdag) kr.1600,-
Aspirant Turn 2 to ganger pr.uke (onsdag og fredag) 2300,-
Turn Junior én gang pr.uke kr.1600,-
Turn Minirekrutt 1 to ganger pr.uke kr.2050,-
Turn Minirekrutt 2 to ganger pr.uke kr.2550,-
Turn Rekrutt to ganger pr.uke kr.2550,-
Troppsturn Rekrutt/Junior tirsdag el.onsdag og torsdag kr.3175,-
Troppsturn Rekrutt/Junior tirsdag og onsdag kr.3425,-
Troppsturn Rekrutt/Junior tre ganger pr.uke kr.4175,-

Kombinasjon Turn/RG:
Mikro Turn én gang pr.uke (tirsdag eller torsdag) + Mikro RG mandag  kr.2050,-