Påmeldingen for høsten-15 er åpnet

Emblem

Se “Medlemskap/Påmelding” for informasjon om fremgangsmåte ved påmelding.

Beskrivelse av partier, kriterier og aldersinndeling finner man i menyen under “Turn/ Troppsturn”, “Rytmisk Gymnastikk” og “Barnegym”.
Vi henstiller på det sterkeste om å respektere kriteriene på partiene! 

Tider, treningssted og priser ligger under “Treningstilbud”.

Vi prøver å oppdaterer fortløpende i “Treningstilbud”  når partier er fullsatte.

Ordningen med åpne prøvetimer utgår, fordi påmelding må være gjort for å bli registrert. Treningsavgift refunderes derimot innen 3 uker etter oppstart dersom man ikke ønsker å fullføre kurset.

Velkommen!

Mvh.Snarøya Gym&Turn