Medlemskap/Påmelding

Snarøya Gymnastikk- og Turnforening benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Alle påmeldinger og registreringer av brukere skal foregå i Mysoft. Send e-post til info@snaroyagymogturn.no dersom spørsmål. MEDLEMSKAP Alle som ønsker å være … Continue reading Medlemskap/Påmelding