Ledige plasser på sommerkursene!

Turn-21.3-653-150x150

Vi holder sommerkurs i ukene 21-25 fra og med mandag 23/5 til og med onsdag 22/6 i idrettshallen på Storøya.
NB: Torsdag 9/6 går ut da skolen skal benytte hallen til eget arrangement.

Åpent for alle:
Mikro: 1. og 2.klasse
Aspirant:  3. til 7.klasse
Turn Junior: Fra 13 år og oppover

Følgende partier er for de som har gått på partiet el. tilsvarende i vårsemesteret (hvis ikke annet er avtalt med trener):
– RG Minirekrutt 1, RG Minirekrutt 2, RG Rekrutt og RG Konkurranse
– Turn Minirekrutt 1, Turn Minirekrutt 2 og Troppsturn Konkurranse

______________________________________________________________________

PÅMELDING

Medlemmer melder på som ved vanlig påmelding til parti, ved å logge inn i Mysoft og klikke på “Nytt parti” i profilen.
Velg fra partiene som starter med “Sommerkurs”.

Nye må først bli medlem av klubben. Se Medlemskap/Påmelding

______________________________________________________________________

TIMEPLAN

Mandag RG:
17-18.30 RG Rekrutt
17.30-20 RG Konkurranse

Mandag Turn:
17-18 Turn Minirekrutt 1
18-19.30 Turn Minirekrutt 2 NB: Tidspunktet endret, ny tid 17-18.30

Tirsdag RG:
17-18 Mikro RG
17-19 RG Minirekrutt 2
17.30-19 RG Minirekrutt 1
18-20 RG Konkurranse

Tirsdag Turn:
17-18 Mikro Turn Går ut
18-20 Troppsturn Konkurranse

Onsdag RG:
17-18 RG Minirekrutt 1
17-18.30 RG Rekrutt
18-19.15 Aspirant RG
18-20 RG Konkurranse

Onsdag Turn:
17-18 Mikro Turn
18-19 Turn Minirekrutt 1
19-20 Aspirant Turn /Turn Junior NB: Tidspunktet endret, ny tid 18-19 

Torsdag RG:
17-19 RG Minirekrutt 2
18-20 RG Konkurranse

Torsdag Turn:
17-18.30 Turn Minirekrutt 2
18.30-20 Troppsturn Konkurranse

______________________________________________________________________

PRISER

Mikro RG, Mikro Turn tirsdag eller onsdag, Aspirant Turn/Turn Junior    500,-
Aspirant RG    600,-
Turn Minirekrutt 1    750,-
RG Minirekrutt 1, Turn Minirekrutt 2    850,-
RG Minirekrutt 2, RG Rekrutt, Troppsturn Konkurranse    950,-
RG Konkurranse 3 ganger/uke    1250,-
RG Konkurranse alle ganger    1500,-