Vårsemester 2019

Se beskrivelse av partier, kriterier og aldersinndeling i menyen øverst
(klikk “Turn/Troppsturn”, “Rytmisk Gymnastikk” eller “Barnegym”).

Ordinært vårsemester starter uke 1 (2/1) eller 2 (7/1) og varer til og med uke 19 (10/5). 
Oppstartdato og sluttdato står i bekreftelsen dere mottar på e-post ved påmelding.

Vi avslutter semesteret med våroppvisning for alle våre grupper.
Vi følger skolekalenderen
mht.fridager/ferier.

BARNEGYM – Snarøya Skole, gymsalen
Barnegym 3-4 år (f.2015-2016):
Mandag 17-17.45 Fullsatt
Barnegym 5-6 år (f.2013-2014):
Tirsdag 17.15-18 Fullsatt

RYTMISK GYMNASTIKK – Storøya Idrettshall
Mikro RG: Mandag 17-18 Fullsatt
Aspirant RG én gang pr.uke: Tirsdag 17-18 Fullsatt
Aspirant RG to ganger pr.uke: Tirsdag og fredag 17-18 Fullsatt
RG Minirekrutt 1: Onsdag 17-18.30 Fullsatt
RG Minirekrutt 2: Mandag 18-19.45 og onsdag 17-19 Fullsatt
RG Rekrutt 1: 3-4 ganger pr.uke, trener opplyser om tider
RG Rekrutt 2/Yngre Junior: 2-4 ganger pr.uke, trener opplyser om tider
RG Rekrutt 3/Yngre Junior: 4-5 ganger pr.uke, trener opplyser om tider
RG Junior/Senior: 4-5 ganger pr.uke, trener opplyser om tider

TURN – Storøya Idrettshall
Mikro Turn: Tirsdag eller torsdag 17-18 Fullsatt
Aspirant Turn 1 én gang pr.uke: Mandag 19-20 Fullsatt
Aspirant Turn 1 to ganger pr.uke: Mandag 18.15-19.15 og fredag 17-18.30 Fullsatt
Aspirant Turn 2 én gang pr.uke: Onsdag 18.30-19.30 Fullsatt
Aspirant Turn 2 to ganger pr.uke: Onsdag 18.30-19.30 og fredag 17-18.30 Fullsatt
Turn Junior: Onsdag 18.30-19.30 Fullsatt
Turn Minirekrutt 1: Tirsdag og torsdag 18-19 Fullsatt
Turn Minirekrutt 2: Mandag og onsdag 17-18.30 Fullsatt 
Turn Rekrutt: Mandag og onsdag 17-18.30 Fullsatt
Troppsturn Rekrutt/Junior: 2-3 ganger pr.uke.Tirsdag 19-21, onsdag 19.30-21.30, torsdag 19-20.30